R.t.r.%20strzykawka
R.t.r.%20strzykawka

R.T.R. Strzykawka

Materiał do odbudowy tkanki kostnej na bazie beta-trójfosforanu wapniowego


Wskazania:

Do wypełniania ubytków tkanki kostnej po ekstrakcji zęba, leczenie ubytków kostnych. Materiał do odbudowy tkanki kostnej podczas zabiegów przygotowujących pod implanty.

Właściwości i zalety:

Produkt wykonano z granulatu beta-trójfosforanu wapniowego pochodzenia zwierzęcego.
Sterylny i stopniowo resorbowalny substytut tkanki kostnej.
Uwalnia jony wapnia i fosforu, a tym samym umożliwia tworzenie mocnej tkanki kostnej.
Właściwości osteokondukcyjne mikro- oraz makroporów ułatwiają tworzenie gęstej, nowej kości.
Przywraca integralność tkanki kostnej w ciągu 3-6 miesięcy.

Opakowanie: 1 x 0,8 cm3 strzykawka w indywidualnym opakowaniu poddana sterylizacji promieniami gamma (minimalna dawka: 25 kGy).