Kalka%20bk01%20%28small%29
Kalka%20bk01%20%28small%29
Bauschpl ptogresywny
Bauschpl ptogresywny1
Bauschpl 1
Kalka%20bk21%20%28small%29
Bauschpl 2
Bauschpl 22

Bausch Metoda dwufazowa

Kontrola okluzji metodą dwufazową

Materiały:

Kalka artykulacyjna Bausch BK 01 o grubości 200 µ progresywna koloru niebieskiego.                                                    Folia artykulacyjna Bausch BK 21 o grubości 8 µ koloru czerwonego.

Opis Metody

Metoda ta polega na użyciu progresywnej kalki artykulacyjnej koloru niebieskiego (polecana grubość 200 mikronów) a następnie na tak uzyskane obraz okluzji użycie foli okluzyjnej / artykulacyjnej czerwonej (polecana grubość 8 mikronów).

               Używając kalki progresywnej BK 1 (Foto 1) o grubości 200 mikronów otrzymujemy obraz okluzji na badanym zębie a także na antagoniście - kalka dwustronna (Foto 4).

Kalka progresywna ukazuje obraz stosunkowo dużego pola z zaznaczeniem siły nacisku( Foto2), i tak w miejscu największego kontaktu otrzymujemy stosunkowo jasne pole a wraz z osłabianiem kontaktu wzrasta intensywność zabarwienia (Foto3). Dwustronność kalki pozwala na zaplanowanie korekt na zębie na którym pracujemy w stosunku do zęba przeciwstawnego.Jednakże obraz ten jest obrazem wstępnym a zaznaczenie widoczne na (Foto 2 oraz 3) wskazuje siłę kontaktu, umiejscowienie, przebieg a także kierunek nacisku. Obraz kierunku nacisku (Foto 3) widzimy, iż nacisk ten jest nie równomierny ( na zdjęciu 3 - kierunek kontaktu od dołu) –  umożliwia to progresywność kalki.

Otrzymaliśmy obraz (Foto 4) który pozwala nam zaplanować korektę jednocześnie na tej podstawie korekta była by zbyt duża.

               Używając następnie foli okluzyjnej / artykulacyjnej BK 21 (Foto 5) o grubości 8 mikronów otrzymujemy punktowy obraz okluzji, folia ta działa tylko punktowo w miejscu silnego kontaktu (Foto 6). Kolor czerwony na zasadzie kontrastu jest bardzo widoczny na niebieskim tle. Brak progresywności a także minimalna grubość foli i barwnika pozostawia ślady tylko w poszukiwanych miejscach. Folia ta w przeciwieństwie do kalki niebieskiej jest jednostronna, tak więc przypadkowe zwarcie nie przeniesie nam zabarwienia z antagonisty.

              Obraz ostateczny z zaznaczeniem (Foto 7) wskazuje szczególnie na 6-ach miejsce dokonania korekty jednakże kalka niebieska wskazała 4 punkty kontaktowe a kalka czerwona wskazała, że kontakt zaznaczony w kółku jest przed kontaktem.

System ten pozwala na dokładne ustalenie i skorygowanie okluzji z zachowaniem jak największego naturalnego obrazu zęba z zachowaniem guzków. W stomatologii umożliwia pracę z znieczulonym pacjentem, w pracach protetycznych eliminuje poprzez dokładne wskazanie okluzji nadmierne zeszlifowanie guzków zębowych.

Film o metodzie

Wideo Ikona