2
2
1
3
4
6
7
8

MP - scan

 ♦ metoda MP - scan  ♦

 

Nowatorska metoda rejestracji i kontroli zwarcia podzas procesu leczenia stomatologicznego opracowana przez doktoranta u Pani Profesor dr hab. n. med. Joanny Wysokińkiej-Miszczuk (Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Metoda MP-scan według Michała Paulo jako kontrolny protokół okluzyjny.

Papierki włókninowe Arti-Dry o grubości 80μm w połączeniu z kalkami artykulacyjnymi Progress REF BK 53 i 54 (w kolorze czerwonym i niebieskim) mogą zostać wykorzystane przez lekarzy dentystów, osteopatów, fizjoterapeutów i terapeutów manualnych do porównywania zmian w okluzji w wyniku zastosowanego leczenia. Wykorzystanie kalek progresywnych (dzięki ich specjalnej budowie) pozwala na zarejestrowanie poszczególnych kontaktów między zębowych z rozróżnieniem siły nacisku pomiędzy nimi. W łatwy, przewidywalny lekarz dentysta może w każdej chwili podczas leczenia, wykonać kilka rejestratów, aby udokumentować zmianę warunków okluzyjnych pacjenta, a tym samym wzbogacić, dokumentację medyczna ważny element jakim jest protokół okluzyjny na każdym etapie leczenia pacjenta.

Opis metody:

W pierwszej kolejności należy pobrać rejestrat początkowy. Zalecane jest wykonanie min dwóch lub trzech rejestratów (używamy jednej kalki okluzyjnej i kilku papierków) tak, aby w trakcie leczenia, można było porównywać zmiany warunków okluzyjnych w poszczególnych etapach leczenia, przeslanie do laboratorium technicznego (umożliwiając tym samym lepsza. kontrolę warunków okluzyjnych przez technika w pracy ostatecznej) oraz zachowania w formie dokumentacji medycznej.

Lekarz dentysta używa jeden arkusz kalki artykulacyjnej w formie podkowy BK 54 koloru czerwonego lub BK 53 niebieskiego i kładzie na nim arkusz papierka włóknikowego o grubości 80μm Arti-Dry BK 609. Pacjent zagryza kalkę z papierkiem w wyprostowanej pozycji stojącej lub siedzącej. Wykorzystując długopis lub ołówek należy zaznaczyć na papierku przebieg brzegów siecznych siekaczy centralnych oraz przebieg linii pośrodkowej (w formie odwróconej litery „T").

Międzyzębowe kontakty odwzorowują się precyzyjnie na papierku włóknikowym. Elastyczność i wytrzymałość papierków umożliwi idealnie dopasowanie się do powierzchni żujących dając jasny i precyzyjny obraz sytuacji okluzyjnej. Kalka progresywna zapewni odwzorowanie kontaktów międzyzębowych z uwzględnieniem siły nacisku (kolor bardziej intensywny oraz większe obszary zabarwienia farbą). Użyty papierek Arti-Dry należy zabezpieczyć (najlepiej w woreczku foliowym) i schować do karty pacjenta.

Całość należy umieścić delikatnie w jamie ustnej pacjenta i dopasować wcześniej zaznaczone linie referencyjne. Kiedy pacjent zagryzierejestrat, otrzymamy zapis nowych warunków okluzyjnych. Na kolejnych wizytach lekarz dentysta wykorzystuje kalki artykulacyjnej w formie podkowy BK 53 koloru niebieskiego lub BK 54 czerwonego i kładzie na nim arkusz papierka włóknikowego. na którym zaznaczone są linie referencyjne (można skopiować je z wcześniej użytego do rejestracji papierka lub ustalić na, nowo).

W miarę potrzeby, można wykonywać kolejne rejestraty a służące, na każdym etapie leczenia lub kontroli do porównania wyników. (w celu ułatwienia i pełnej kontroli, na każdym z wykonanych rejestratow należy wpisać datę badania). Do porównania papierki składamy jeden na drugi tak, aby linie referencyjne (w formie odwróconej litery „T") pokrywały się i spoglądając pod światło lub na negatoskopie, możemy łatwo porównać formy zaistniałych zmian okluzyjnych.

Dużym ułatwieniem w porównaniu kilku etapów leczenia jest zeskanowanie przy pomocy zwykłego skaner komputerowego papierków z kolejnych odcinków czasowych. Następnie przy pomocy dowolnego programu do obróbki zdjęć, nakładamy jeden obraz na drugi oraz następne obrazy papierków z kolejnych etapów leczenia (pamiętajmy o ustawieniu przezroczystości zdjęć). Metoda ta zapewni lekarzowi dentyście przewidywalne śledzenie zmian w okresie miesięcy, a nawet lat (w trakcie szynoterapii lub leczenia ortodontycznego), pozwalając na przemyślane wprowadzanie korekt leczenia.

Arti Dry

BK 609 ( 80μm) 150szt. 40,00 zł

BK 606 (120μm) 150szt. 40,00 zł

BK 603 (190μm) 150szt. 40,00 zł