1
1
1 1
3
4
5

Elektroniczny łuk twarzowy program WinJaw

analiza, porównanie, archiwizacja, eksport CAD/CAM

Oprogramowanie Winjawo budowie modułowej, oprócz bazy danych zawiera cztery podstawowe moduły pomiarowe. Wykonana przy użyciu urządzenia analiza funkcjonalna pozwala na rozpoznanie anomalii ruchowych i udokumentowanie ograniczeń ruchomości bądż nadmiernej ruchomości. Po określeniu terapeutycznej, neuromięśniowej pozycji żuchwy można ją skontrolować i zapisać w postaci cyfrowej. Elektroniczna analiza ustawienia głów żuchwy (EPA) pozwala na przeanalizowanie wpływu okluzyjnych relacji stawów skroniowo-żuchwowych. W module “artykulator” po przeanalizowaniu zwarciowych ruchów żuchwy, zebrane wartości zostają przeanalizowane i przedstawione w postaci raportu oraz wartości (indywidualnych dla każdego pacjenta) ustawień najpopularniejszych artykulatorów (m.in. Protar, SAM, ARTEX, Panadent, Stratos).

moduł 3D

umożliwia prezentację wyników badania pacjentowi w czasie rzeczywistym oraz podczas każdej kolejnej wizyty. Wyniki mogą zostać zaprezentowane w różnych płaszczyznach oraz fazach


moduł raportów

pozwala zapisać, drukować oraz eksportować wyniki badania, które następnie można wykorzystać do analizy porównawczej, w celach naukowych oraz archiwizacyjnych.

system oblicza indywidualne dla każdego pacjenta ustawienia najczęściej spotykanych artykulatorów. Posiada również możliwość eksport wyników w formie pliku do eksportu dla systemów CAD/CAM