Zebris pl strona 1 megadenta strona 1
Zebris pl strona 1 megadenta strona 1

Elektroniczny łuk twarzowy wraz z oprogramowaniem

analiza i pomiar pracy stawów skroniowo-żuchwowych - także CMD, zaburzenia czynnościowe narządu żucia

Urządzenie do pomiaru i analizy pracy stawów skroniowo-żuchwowych zebris JMA+nalyser szybko i precyzyjnie rejestruje wszystkie ruchy żuchwy. W ramach analizy funkcjonalnej przeprowadzonej za jego pomocą możliwe jest określenie zakresu ruchów żuchwy i ewentualnych ich ograniczeń, reguł pracy stawów skroniowo-żuchwowych, zaburzeń koordynacji jak również położenia neuromięśniowego głów żuchwy. W celu wykonania funkcjonalnych rekonstrukcji zębowych system oblicza indywidualne dla każdego pacjenta ustawienia najczęściej spotykanych artykulatorów mechanicznych i wirtualnych. Wartości te udostępnia w formie raportu lub pliku do eksportu dla systemów CAD/CAM.