Dab_bluetooth_with_emg-amplifier
Dab_bluetooth_with_emg-amplifier
Dab_bluetooth_basic_unit_1
1260031_emg-dental2n_verst%c3%a4rker

EMG elektromiografia Zebris

badania, diagnoza, analiza, porównanie

Elektromiografia umożliwia zdiagnozowanie zaburzeń w pracy mięśni narządu żucia. W wyniku analizy możliwe jest stwierdzenie nieprawidłowego napięcia nerwowo-mięśniowego w okolicy stawów skroniowo-żuchwowych. Badanie EMG ułatwia lekarzowidentyście ocenę czynników stawowych, mięśniowych oraz okluzyjnych. Badanie należy wykonać u pacjentów ze złożonymi lub przewlekłymi objawami dysfunkcji w obszarze głowy i szyji, u pacjentów u których podejrzewa się zachwianie równowagi mięśniowej, nadmierne napięcie mięśni lub ich wyczerpanie.

Pomiary z urządzenia bazowego przesyłane są do komputera poprzez połączenie Bluetooth. Następnie dane zostają zapisane, a wyniki pomiarów możemy oglądać w czasie rzeczywistym lub udostępnić pacjentowi w postaci raportu końcowego w formie gotowego do druku pliku.