Bio%20ink%201

Bio Ink kalka do rejestracji miejsc ucisku protezy

roztwór wodny ♦ na sluzówkę ♦ zielona