4
4
6
7
8

MP - scan (część 2)

 ♦ metoda MP - scan  ♦
 

nowatorska metoda rejestracji i kontroli zwarcia podzas procesu leczenia stomatologicznego opracowana przez doktoranta u Pani Profesor dr hab. n. med. Joanny Wysokińkiej-Miszczuk (Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Metoda MP-scan według Michała Paulo jako kontrolny protokół okluzyjny.

Opis metody (część 2):

Międzyzębowe kontakty odwzorowują się precyzyjnie na papierku włóknikowym. Elastyczność i wytrzymałość papierków umożliwi idealnie dopasowanie się do powierzchni żujących dając jasny i precyzyjny obraz sytuacji okluzyjnej. Kalka progresywna zapewni odwzorowanie kontaktów międzyzębowych z uwzględnieniem siły nacisku (kolor bardziej intensywny oraz większe obszary zabarwienia farbą). Użyty papierek Arti-Dry należy zabezpieczyć (najlepiej w woreczku foliowym) i schować do karty pacjenta.

Całość należy umieścić delikatnie w jamie ustnej pacjenta i dopasować wcześniej zaznaczone linie referencyjne. Kiedy pacjent zagryzierejestrat,  otrzymamy zapis nowych warunków okluzyjnych. Na kolejnych wizytach lekarz dentysta wykorzystuje kalki artykulacyjnej w formie podkowy BK 53 koloru niebieskiego lub BK 54 czerwonego i kładzie na nim arkusz papierka włóknikowego. na którym zaznaczone są linie referencyjne (można skopiować je z wcześniej użytego do rejestracji papierka lub ustalić na, nowo).
W miarę potrzeby, można wykonywać kolejne rejestraty a służące, na każdym etapie leczenia lub kontroli do porównania wyników. (w celu ułatwienia i pełnej kontroli, na każdym z wykonanych rejestratow należy wpisać datę badania). Do porównania papierki składamy jeden na drugi tak, aby linie referencyjne (w formie odwróconej litery „T") pokrywały się i spoglądając pod światło lub na negatoskopie, możemy łatwo porównać formy zaistniałych zmian okluzyjnych.

Dużym ułatwieniem w porównaniu kilku etapów leczenia jest zeskanowanie przy pomocy zwykłego skaner komputerowego papierków z kolejnych odcinków czasowych. Następnie przy pomocy dowolnego programu do obróbki zdjęć, nakładamy jeden obraz na drugi oraz następne obrazy papierków z kolejnych etapów leczenia (pamiętajmy o ustawieniu przezroczystości zdjęć). Metoda ta zapewni lekarzowi dentyście przewidywalne śledzenie zmian w okresie miesięcy, a nawet lat (w trakcie szynoterapii lub leczenia ortodontycznego), pozwalając na przemyślane wprowadzanie korekt leczenia. 


Arti Dry                                                         

BK 609 (  80μm) 150szt.            40,00 zł

BK 606 (120μm) 150szt.             40,00 zł

BK 603 (190μm) 150szt.             40,00 zł