2
2
1
3
4

MP - scan (część 1)

 ♦ metoda MP - scan  ♦
 

nowatorska metoda rejestracji i kontroli zwarcia podzas procesu leczenia stomatologicznego opracowana przez doktoranta u Pani Profesor dr hab. n. med. Joanny Wysokińkiej-Miszczuk (Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Metoda MP-scan według Michała Paulo jako kontrolny protokół okluzyjny.

Papierki włókninowe Arti-Dry o grubości 80μm w połączeniu z kalkami artykulacyjnymi Progress REF BK 53 i 54 (w kolorze czerwonym i niebieskim) mogą zostać wykorzystane przez lekarzy dentystów, osteopatów, fizjoterapeutów i terapeutów manualnych do porównywania zmian w okluzji w wyniku zastosowanego leczenia. Wykorzystanie kalek progresywnych (dzięki ich specjalnej budowie) pozwala na zarejestrowanie poszczególnych kontaktów między zębowych z rozróżnieniem siły nacisku pomiędzy nimi. W łatwy, przewidywalny lekarz dentysta może w każdej chwili podczas leczenia, wykonać kilka rejestratów, aby udokumentować zmianę warunków okluzyjnych pacjenta, a tym samym wzbogacić, dokumentację medyczna ważny element jakim jest protokół okluzyjny na każdym etapie leczenia pacjenta.


Opis metody:


W pierwszej kolejności należy pobrać rejestrat początkowy. Zalecane jest wykonanie min dwóch lub trzech rejestratów (używamy jednej kalki okluzyjnej i kilku papierków) tak, aby w trakcie leczenia, można było porównywać zmiany warunków okluzyjnych w poszczególnych etapach leczenia, przeslanie do laboratorium technicznego (umożliwiając tym samym lepsza. kontrolę warunków okluzyjnych przez technika w pracy ostatecznej) oraz zachowania w formie dokumentacji medycznej.

Lekarz dentysta używa jeden arkusz kalki artykulacyjnej w formie podkowy BK 54 koloru czerwonego lub BK 53 niebieskiego i kładzie na nim arkusz papierka włóknikowego o grubości 80μm Arti-Dry BK 609. Pacjent zagryza kalkę z papierkiem w wyprostowanej pozycji stojącej lub siedzącej. Wykorzystując długopis lub ołówek należy zaznaczyć na papierku przebieg brzegów siecznych siekaczy centralnych oraz przebieg linii pośrodkowej (w formie odwróconej litery „T").